ONZE  VISIE

De Middenschool Leopoldsburg zorgt voor een vlotte overgang van het basisonderwijs naar de eerste graad en wil ouders en leerlingen tijdig en juist adviseren i.v.m. de verdere studierichtingen vanaf het derde jaar. Een goede doorstroming van de eerste graad naar de tweede en de derde graad Secundair Onderwijs is voor de Middenschool de grootste zorg.

De overgang van het basisonderwijs schept voor vele leerlingen problemen: vaak is er een gebrekkige studiemethode bij de verwerking van de leerstof. Het is dan ook essentieel dat de leerkrachten van de Middenschool hun leerlingen helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden en strategieën om de leerstof doeltreffend te verwerken. Wij boden hiervoor in het verleden twee manieren aan: het traditioneel onderwijs en het methodeonderwijs. Beide systemen groeiden echter alsmaar meer naar elkaar toe en we besloten daarom beide termen niet meer te gebruiken. De innoverende technieken worden nu toegepast in alle klassen.

 

 

 

Zoals terug te vinden in het Pedagogisch Project van het GO!, willen wij ieder individu alle kansen geven zich optimaal te ontwikkelen.

Ons onderwijs mag zich dus niet beperken tot het onderricht en het louter overdragen van kennis. Onze school wil de jongeren helpen in hun ontwikkeling en ze stilaan voorbereiden om met persoonlijk oordeel en sociaal engagement hun plaats in de complexe samenleving in te nemen.

Onze school wil een school op maat van het kind zijn, omdat elk schoolgaand kind een eigen aanpak nodig heeft. Ons onderwijs moet in het bereik van de leerlingen liggen en aangepast zijn aan de individuele aanleg.

De twee speerpunten van onze school zijn:

 

1.  Welbevinden van elke leerling

2.  Begeleid Zelfstandig Leren

 

 

Alle leerlingen en alle leerkrachten moeten zich thuisvoelen

in onze school, ongeacht hun filosofische, godsdienstige en ideologische opvattingen. Dit is de voorwaarde bij uitstek om het opvoedingsproject van het GO! te doen gedijen en te laten slagen.

 

 

Bij de vorming zal onze school sterk de nadruk leggen op het helpen van de leerling zodat hij / zij zelfstandig, door middel van bepaalde kennis en vaardigheden, zijn weg zal weten te vinden in onze complexe 21ste eeuwse samenleving. Onze huidige maatschappij verwacht van jongeren dat ze mondig en kritisch zijn, dat ze zelf nadenken en verantwoordelijk kunnen zijn om hun eigen ontwikkeling in handen te nemen door zelfsturing.

Op onze school dient de leerling zich dan ook een aantal gedragingen eigen te maken, zodat hij later als volwassene gemakkelijk kan participeren in de maatschappij waarin nieuwe technologieën, vrije tijd en aandacht voor de natuur en het leefmilieu een steeds ruimere plaats innemen.

De 21ste eeuwe vaardigheden, die in de tweede en derde graad centraal worden geplaatst in de uitwerking van school- en klaspraktijk, komen steeds nadrukkelijker aan bod: kritisch denken, samenwerken, probleemoplossend werken, communiceren, creativiteit, sociale en culturele vaardigheden en mediawijsheid.

 

 

Onze leerkrachten streven ernaar met de gepaste pedagogisch-didactische aanpak de nodige kennis, vaardigheden en attitudes  maximaal te ontwikkelen.  Dit gebeurt niet alleen door de lessen van de verschillende vakken, maar ook via vakoverschrijdende projecten en activiteiten. Permanent overleg en goede afspraken tussen de leerkrachten onderling – ook met die van de 2de en 3de graad – gebeuren dan ook op regelmatige basis.

 

Vanaf het schooljaar 2016 – 2017 hebben de beide secundaire scholen op de campus ervoor gekozen om het schooljaar ‘modulair’ in te richten. Het schooljaar wordt verdeeld in vijf modules, waarbij er in elke module steeds een periode is voorzien voor vijf weken leerstofverwerking, gevolgd door een evaluatieperiode van één week, met daarna onmiddellijk een periode van één week met mogelijkheid tot remediëring voor wie bijsturing nodig heeft of verdieping voor die leerlingen die tekort hebben. Nieuwe evaluatievormen kunnen aldus geïmplementeerd worden en is er tevens ruimte voor grondige remediëring en differentiatie.

 

Voor een efficiënte leeromgeving zorgt in de eerste plaats de leerkracht door een open, boeiend en stimulerend leerklimaat te creëren. Hij of zij is samen met de directie ook verantwoordelijk voor de passende infrastructuur en voor de vernieuwing van het didactisch materiaal. De leerlingen verantwoord leren omgaan met moderne informatietechnologieën is een belangrijke taak voor onze leerkrachten.

 

 

middenschool leopoldsburg

atheneumstraat 2, 3970 leopoldsburg - 011 34 31 04

©  2018  All Rights Reserved.  Webcreation by RANA DIGITAL