Vanaf schooljaar 2016-2017 is ervoor gekozen om het schooljaar in te delen in 4 modules. Deze wijziging heeft echter geen invloed op vakanties en verlofdagen.

 

 

De modules

 

Een module kan worden beschouwd als een geheel van leerstof, gevolgd door een evaluatie, gevolgd door remediëring en/of uitdieping.

 

De vakken met 4 modules hebben zoals de naam doet vermoeden 4 leerstofdelen met telkens een gelijkaardige opbouw: 5 of 6 weken les, gevolgd door twee weken voor evaluaties en uitdieping en/of remediëring.

Het is belangrijk in het achterhoofd te houden dat de evaluatie niet uitsluitend plaats kan/moet vinden in de evaluatieweken. De opdeling in 4 gehelen maakt het immers voor de leerkracht gemakkelijker om er bijvoorbeeld voor te kiezen om te evalueren op basis van een project. Verder kan het ook zo zijn dat leerstof uit een vorige module noodzakelijke voorkennis is voor het goede verloop van die bepaalde module en zo toch ook deel zal uitmaken van de evaluatie.

Zowel het verloop van de module, de inhouden ervan als de evaluatiewijze zullen voor aanvang van de module kenbaar gemaakt worden door middel van de studiewijzer.

Als de resultaten van de module gekend zijn, kan er door deze structuur gericht ingezet worden op remediëring en/of uitdieping. Wie nog extra oefenkansen en ondersteuning nodig heeft, krijgt hiervoor zo de nodige ruimte. Wie de basisleerstof beheerst, willen we uitdagen om zich te verdiepen in die bepaalde materie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakken met 4 modules en permanente evaluatie:

 

Het verschil tussen een ‘gewone’ module en een module met permanente evaluatie situeert zich in de structuur/opbouw:

 

Bij een ‘gewone’ module is er een structuur van 5 à 6 weken les, gevolgd door een periode van 2 weken voor toetsing en remediëring en/of uitdieping. In de lesweken kunnen al kleinere evaluaties plaatsvinden.

 

Bij vakken met permanente evaluatie situeren de toetsingen alsook de remediëring daarbij zich doorheen de ganse module en is er geen aparte periode voor toetsing en remediëring en/of uitdieping. De permanente evaluatie loopt telkens gedurende één module (gelijke weging van elke module).

 

Een tussenvorm is van toepassing bij vakken die modulair werken, maar wel toetsen volgens permanente evaluatie (toetsen doorheen de module). Deze vakken gebruiken wel het systeem met remediëring en/of uitdieping in de laatste twee weken van de module.

 

 

De verantwoordelijkheid van de evaluatie van een module ligt bij de leerkracht. De leerkracht heeft vrije keuze, binnen de gemaakte afspraken in de vakgroep en hij/zij zorgt daarbij voor een verantwoord evenwicht. De evaluatie wordt op voorhand gecommuniceerd d.m.v. de studiewijzer.

 

middenschool leopoldsburg

Modulaire structuur

atheneumstraat 2, 3970 leopoldsburg - 011 34 31 04

©  2018  All Rights Reserved.  Webcreation by RANA DIGITAL